people standing inside city building

Tjänster


Översättningstjänster – Korrekt internationell översättning

Vi hjälper dig och ditt företag att skapa en effektiv internationell kommunikation som stärker företaget. Våra korrekta, professionellt utförda översättningar kommer att…

Coachning & utbildning för interkulturella ledare

Våra auktoriserade konsulter erbjuder förstklassig coachning och utbildning för chefer, ledarteam, internationellt rörlig personal och medarbetare som hanterar strategiska, internationella företagstransaktioner, t.ex.…


Utbildning & coachning i interkulturell kommunikation

De som är interkulturellt kompetenta förstår hur kulturen påverkar kommunikationen och rollen som chef eller kollega. Det betyder även att man har…


Språkkurser – Skräddarsydd & individuell språkutbildning

Vi erbjuder språkkurser på alla nivåer i alla språk. Vi erbjuder språkkurser som utgår från din språknivå och din yrkesroll och ligger i…


Språktester – Testa språkkunskaper inför rekrytering

Misstag i rekryteringen av ny personal kan kosta mycket i tid, pengar och energi. Är du säker på att kandidaterna…


COOT för hälsa

 Är ni redo att anställa men oroliga för språkkunskaperna?Country of Origin Training-programmen (utbildningsprogram för anställda från andra länder) – eller…