Språktester – Testa språkkunskaper inför rekrytering

Språktester – en genväg till lyckad rekrytering


Misstag i rekryteringen av ny personal kan kosta mycket i tid, pengar och energi. Är du säker på att kandidaterna som ditt företag rekryterar har de språkkunskaper som krävs för att kunna de ska kunna arbeta effektivt i sina nya yrkesroller?

BBi erbjuder olika alternativ för språktest, som kan kombineras eller väljas separat:

  • Skriftliga test
  • Muntliga test
  • Webbaserade test

Resultaten presenteras inom max. 48 timmar efter genomfört test och bygger på Europarådets nivåskala.

Vill företagets rekryteringsavdelning hantera hela testprocessen? BBi erbjuder en speciallösning för språktest som implementeras via företagets intranät.