Översättningstjänster – Korrekt internationell översättning

Vi erbjuder högsta språkliga och innehållsliga kvalitet med tillförlitliga leveransvillkor


Vi hjälper dig och ditt företag att skapa en effektiv internationell kommunikation som stärker företaget. Våra korrekta, professionellt utförda översättningar kommer att förbättra företagets position på marknaden.

BBi:s översättningsavdelning erbjuder:

  • Kvalitet och flexibilitet
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Alla språkkombinationer
  • Ett naturligt och ledigt språk
  • Redigering och korrekturläsning
  • Kompetens inom alla branscher och alla specialiteter
  • Den senaste tekniken som t.ex. översättningsminnen