Utbildning & coachning i interkulturell kommunikation

Vi erbjuder utbildningar i interkulturell kommunikation och affärskultur


De som är interkulturellt kompetenta förstår hur kulturen påverkar kommunikationen och rollen som chef eller kollega. Det betyder även att man har en förmåga att anpassa kommunikationen och ledarstilen till den kulturen som man är verksam i.

BBi erbjuder utbildnings- och coachningsprogram i interkulturell kommunikation och affärskultur för företag som är eller vill bli internationella och multikulturella.

Här är några av våra interkulturella utbildningar och coachningsprogram:

Expatriater/Utlandsanställda

Introduktion till ett annat land

Information och verktyg för medarbetarna och deras familjer.

Spouse support/Partnerstöd

Hjälp att hantera interkulturella skillnader i sin egen karriär och olika utbildningsalternativ.

Repatriering

Våra program ger stöd till medarbetare och deras familjer för att göra det så smidigt som möjligt för dem att återvända hem. Vi utforskar de nya kunskaper och erfarenheter som de har skaffat sig samt ger dem verktyg så att de kan hantera den stora förändringen och återanpassa sig till såväl arbete som socialt liv.

Interkulturell coachning

Upptäck dina egna kulturella egenskaper och sätt upp mål för att bli mer framgångsrik internationellt.

Team i internationella miljöer

Introduktion till interkulturell kommunikation

Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att bli mer effektiv i ett globalt perspektiv.

Multikulturella/virtuella team

Hantering och motivering av internationella och virtuella team.

Arbeta med en specifik kultur

Strategier för att kommunicera och arbeta på ett framgångsrikt sätt med ett särskilt land.

Interkulturell coachning

Upptäck dina egna kulturella egenskaper och sätt upp mål för att bli mer framgångsrik internationellt.

Läs också om vår Webbaserade introduktionskurs i interkulturell medvetenhet för näringslivet.

BBi erbjuder även flera olika testlösningar för att mäta kompetens- och kulturklyftor antingen som en förberedelse inför våra utbildnings- och coachningsprogram eller för att hjälpa till att utveckla flytt- och karriärsmöjligheter.

Vår metod består av förberedande arbete och undersökningar, utbildningar (virtuella och på plats) samt uppföljnings- och utvärderingsmöten.