Språkkurser – Skräddarsydd & individuell språkutbildning

Anpassade språkkurser


Vi erbjuder språkkurser på alla nivåer i alla språk.

Vi erbjuder språkkurser som utgår från din språknivå och din yrkesroll och ligger i linje med företagets specifika behov. Detta gör att inlärningen blir så effektiv som möjligt och ger bästa möjliga resultat.

Flexibilitet och personliga lösningar är ett måste för många företag och därför erbjuder vi flera olika alternativ:

  • Individuell undervisning
  • Virtual training
  • Gruppkurser
  • Webbaserade kurser
  • Blandade kurser
  • Språktest

Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (CEFR) är vägledande för våra språkprogram. Det används för att skapa en tydlig struktur när det gäller gruppering av deltagare samt utformningen av mål, innehåll och material.