Varför BBi Communication

Erfarenhet

Vi har under många år levererat förstklassiga tjänster inom områdena internationellt ledarskap, interkulturell utbildning och språkutbildning. Vårt arbete med utlandsförflyttningar ger oss värdefulla kunskaper om förhållanden och utmaningar för dem som lämnar sitt hemland för att arbeta någon annanstans – och för deras familjer.

Kostnadseffektivitet

Att marknaderna idag är globala innebär att också konkurrensen är det. Idag räcker det inte för företag att vara duktiga på det de gör – de måste också vara effektiva. Ur vårt perspektiv innebär det att vi tar hänsyn till våra kunders investeringar och budgetramar men alltid levererar hög kvalitet. Det gör vi genom att erbjuda flexibilitet och kundanpassning.

Pedagogik och metodik

Att marknaderna idag är globala innebär att också konkurrensen är det. Idag räcker det inte för företag att vara duktiga på det de gör – de måste också vara effektiva. Ur vårt perspektiv innebär det att vi tar hänsyn till våra kunders investeringar och budgetramar men alltid levererar hög kvalitet. Det gör vi genom att erbjuda flexibilitet och kundanpassning.


Globalt Nätverk

Vårt internationella nätverk med coacher, interkulturella konsulter och språklärare gör det möjligt för oss att erbjuda globala lösningar.

Partners – och långsiktiga åtaganden

Vi ser på vårt arbete ur ett långsiktigt perspektiv. Ett samarbete med oss lägger grunden till kontinuerliga förbättringar av kundens organisation och dess processer.

Vi följer globala trender, aktuell forskning och relevanta publikationer samt samarbetar med universitet för att öka vår kunskap och utveckla de tjänster vi erbjuder.

Kundnöjdhet – kvalitet – engagemang

Vi försöker hela tiden förbättra våra tjänster och hur vi utför dem. Vi gör därför alltid en uppföljning av de tjänster vi har levererat och ger feedback i dialog med kunden. Vi gillar utmaningar och vi älskar verkligen det vi gör!