Bridging the cultural gap


Detta gör vi

Vårt uppdrag är att underlätta för enskilda, grupper och organisationer att bli framgångsrika i en internationell miljö. BBi Communication är ett interkulturellt kommunikationsföretag, som erbjuder språkutbildning, interkulturellt ledarskapsprogram, interkulturell utbildning och översättningstjänster. Vi har funnits sedan 1986 och bedriver verksamhet i samtliga fem världsdelar. BBi är medlem i såväl Sietar som EuRa och arbetar i enlighet med nationell kvalitetscertifiering.


Varför BBi Communication

Vi är stolta över vår många års erfarenhet och framgång som levererar tjänster av hög kvalitet. Globala marknader ger global konkurrens, och idag måste affärer vara både verkningsfulla och effektiva samtidigt. Det är där vi kommer in. Du kan läsa mer om vad som gör oss unika här.


Tjänster

Vi erbjuder en mängd olika tjänster när det gäller språkutbildning, interkulturell kommunikation, interkulturellt ledarskap, översättningar, språkprövning för urvalsprocess, EXPAT360 – den totala lösningen för företag och HR och COOT för hälsovård. Läs mer om vårt urval av tjänster här.