Coachning & utbildning för interkulturella ledare

Utbildning för internationella ledare


Våra auktoriserade konsulter erbjuder förstklassig coachning och utbildning för chefer, ledarteam, internationellt rörlig personal och medarbetare som hanterar strategiska, internationella företagstransaktioner, t.ex. förvärv/fusioner och internationella affärsutveckling.

Vårt mål är att erbjuda insikt och förståelse i hur interkulturella problem visar sig på arbetsplatsen. Vi erbjuder coachning inom bland annat kommunikation, tidshantering, beslutsfattande och konfliktlösning.

Vi siktar också på att utveckla kunskaper och tillvägagångssätt i hanteringen av interkulturella utmaningar och ge vägledning i hur man kan dra fördel av kulturella skillnader och maximera potentialen i multikulturella team. Vårt internationella nätverk med coacher, interkulturella konsulter och språklärare kan erbjuda en global lösning.