COOT för hälsa

Redo för internationell rekrytering?


 Är ni redo att anställa men oroliga för språkkunskaperna?
Country of Origin Training-programmen (utbildningsprogram för anställda från andra länder) – eller COOT – är ett unikt koncept för arbetsgivare som gör det möjligt att utbilda utländska arbetare under rekryteringsfasen. COOT säkerställer att ny personal som flyttar från ett annat land får språkkunskaper och en förståelse för kulturen i landet de flyttar till samt kännedom om kulturen på den nya arbetsplatsen. COOT liknar inget annat på marknaden och har utvecklats i nära samarbete med vårdgivare.

 Är ni oroade för att integreringen av personal från andra länder ska äta upp era resurser?
I botten av COOT-programmet finns en djup förståelse för den roll språket och kulturen spelar för en lyckad utlandsflytt. Utbildning baseras på den specifika organisationens behov, kultur och riktlinjer. Denna utbildning före ankomst sparar mycket tid, som annars skulle läggas på introduktionsperioder och installation. Den är också flexibel och kan anpassas för att passa olika budgetar och mål. Utgångspunkten för utvecklingen av en COOT är alltid organisationens önskan att göra långsiktiga och kvalificerade rekryteringar.

Vill ni locka specialister till er organisation?
Vårt COOT-koncept har utvecklats för att tillgodose de specifika behov som finns i vårdsektorn, men de kan tillämpas på alla branscher. Det kan användas som stöd vid en individuell rekrytering eller som en del av en större rekryteringskampanj. Konceptet fungerar även som ett säljargument för nyanställda och kan utgöra en del av ett större flyttpaket.

 När världen inte räcker till …
COOT kan arrangeras kostnadseffektivt nästan var som helst i världen. Vårt omfattande nätverk gör det möjligt för oss att erbjuda utbildning på de flesta håll i världen, direkt från ursprungslandets språk till målspråket.


Vill du lära dig mer? Besök BBi Nordics, en del av BBi Communication.