Interkulturellt ledarskap i virtuella team

När vi ses virtuellt är det ännu viktigare att vara tydlig i sin kommunikation och att klargöra förväntningar. Vi måste bli medvetna om vår egen och våra internationella medarbetares syn på tillit, ledarskap, feedback etc. Vi behöver stärka vår CQ, vår interkulturella kompetens. Den här utbildningen vänder sig till dig som är chef eller leder internationella virtuella team. Vi ger dig nya kunskaper och vassa verktyg att leda framgångsrikt.

  • Kulturella skillnader i förväntningar på ledarskap
  • Hur bygger vi tillit i virtuella team?
  • Hur kan man använda CQ som ett effektivt verktyg i sitt ledarskap?

Datum/plats: 26 Maj, 10 Juni 2020 Online

Ange kursnamn, kontaktuppgifter och fakturaadress. Anmälan är bindande. Din plats kan överlåtas till annan person. Faktura skickas i samband med kursstart.

Anmälan