För att dra nytta av mångfald krävs interkulturell kommunikation – CQ

För att optimera vår mångfald behöver vi förstå olika nationaliteters syn på ledarskap, tillit, feedback etc. Interkulturell kompetens – CQ – är ett effektivt verktyg för att överbrygga kulturella skillnader och därmed dra nytta av mångfalden.

  • Vad är Interkulturell kompetens, CQ?
  • Hur uppfattas den svenska affärskulturen?
  • Olika nationaliteters syn på ledarskap, tillit, feedback etc?
  • Verktyg för att överbrygga kulturella skillnader.

Datum/plats: 25 Maj och 9 Juni 2020

Ange kursnamn, kontaktuppgifter och fakturaadress. Anmälan är bindande. Din plats kan överlåtas till annan person. Faktura skickas i samband med kursstart.

Anmälan